mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Technológie sledovania ľudí

                                       

V minulých rokoch bola sledovacia technika razantne vyvinutá dopredu. Medzičasom je možné ľudí lokalizovať na stále väčšie vzdialenosti a tiež v dave ľudí. Toto bolo predtým možné len za pomoci implantátov, ktoré fungovali ako vysielače. Zatiaľ čo sú dnes implantáty resp. čípy stále viac vyzdvihované  ako pohodlné rozpoznávacie prostriedky a prostriedky na ukladanie informácií, dá sa považovať táto technológia na lokalizáciu ľudí už za zastaralú. Dnes je možné ľudí lokalizovať na základe ich individuálnych biologických vlastností („biological fingerprint“). Všetky životné procesy sú spojené s elektromagnetickým fenoménom. Sám človek je individuálny prijímač. (Ide len o to, poznať jeho jedinečnú individuálnu rezonančnú frekvenciu.  (DNA rezonančná frekvencia človeka je ca. 150 MHz a jej násobky - čiže aj ca. 900 MHz  /GSM vysielače/, na základe ktorej je potom /okrem mnoho iných vecí/ v súčinnosti s GPS možná aj jeho lokalizácia).

Takáto moderná lokalizácia je biologickým predpokladom aj pre kriminálne ožarovanie pohybujúcich sa a vzdialených „ cieľov “ -  obetí.

 

Kým verejnosť diskutuje a premýšľa o ochrane privátnej sféry ešte v rovine odpočúvania, „dozreli“ už technológie, ktoré privátnu sféru úplne ničia. Strašné na tejto sledovacej technike je, že môže byť nasadená zo vzdialenosti, anonymne a ťažko dokázateľne. Nie je pritom potrebné zabudovávať žiadne  „ploštice“ alebo napájať sa na vedenia.

http://groups.google.de/group/archive_news/browse_thread/thread/3649a4076ef130cd?hl=en

 

  

Podrobnejšie info na :

http://www.mindjustice.org/ 

 

 

http://stopptmindcontrol.lima-city.de

 

http://www.8ung.at/omega_news/mind_control.pdf

 

 

   

V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť aj technológiu  CELLDAR - je to  tzv. pasívny radar

Pomocou tohoto zariadenia, ktoré vyvinuli na Bristkých ostrovoch, sa dá sledovať pohyb ľubovoľnej osoby, za predpokladu, že sa nachádza v priestore pokrytom signálom GSM, pričom je úplne jedno či má pri sebe mobilný telefón alebo nie. Zariadenie využíva žiarenie z pozemných staníc. Z odrazených vĺn sa vytvára obraz, ktorý sa dá sledovať na obrazovke vo vzdialenosti hoci aj sto kilometrov.

Systém je založený na sledovaní odrazených vĺn z BTSky, pričom dokáže vyfiltrovať tie, ktoré sa odrážajú od stojacich predmetov, napríklad stien budov, či prírodných prekážok. Týmto spôsobom sa dajú sledovať pohyblivé objekty v teréne, napríklad autá, či osoby. Ako napísal The Observer, týmto spôsobom dokážu úrady sledovať kohokoľvek, a kdekoľvek. Limitujúcim faktorom je len pokrytie územia signálom. S využitím špeciálneho príjmača, ktorý je veľký asi ako notebook, sa dá využiť tento systém aj ako  "osobný radar".
Za vývojom zariadenia menom Celldarnak stojí súkromná výskumná spoločnosť  Roke Manor.

 

Zaujímavá je aj stránka : http://www.mindcontrol-victims.eu/ ,  kde je mnoho ďaľších linkov aj k tejto téme .  

 

 

Eigene Homepage kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang