mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Ťažká rana pre sieť mv-zločincov
    
Nemecko:  Bavorský premiér Beckstein odstupuje!  Ťažká rana pre sieť mikrovlných zločincov.
       
Chladná ochranná ruka stráca rovnováhu!
  
Dr. Beckstein urobil ako bavorský minister vnútra a neskôr bavorský ministerský predseda všetko preto, aby sa informácie o mikrovlných zločinoch nedostali na verejnosť a aby sa obetiam týchto ťažkých zločinov – napriek všetkým jeho zo zákona vyplývajúcim povinnostiam – nepomáhalo. Už pred rokmi sme podali oznámenie a môžeme tieto zločiny veľmi dobre dokázať!
Dokázateľné je aj to, že bývalý bavorský minister vnútra Dr. BECKSTEIN napriek
- zúfalým jemu adresovaným prosbám početných obetí týchto mv-zločinov,
- viacerým zbierkam podpisov o.i. v Norimberku, Mníchove a Erlangene so stovkami mien znepokojených alebo týmito zločinmi priamo postihnutých občanov, ktoré mu boli odovzdané priamo na ministerstve,
- ako aj opakovaným písomným upozorneniam a dotazom poslanca nemeckého parlamentu a bavorského sudcu Dr. Stadlera (FDP) k mikrovlným -zbraniam a –zločinom NIČ NEPODNIKOL, aby sa obetiam pomohlo!
 
Konanie ochrancov zákona je presne opačné, ako by sa od polície dalo očakávať zo zákona: Bohužiaľ sa robí všetko, aby boli obete bez pomoci vystavené zločincom a aby ľudia neboli o týchto zločinoch informovaní! Zároveň nasadzuje bavorská polícia skryto mv-zbrane a  takto ich testuje, preto bol zmenený dokonca aj bavorský policajný zákon. Zmenený policajný zákon (od 1.1.2006) umožňuje nasadenie mv-zbraní, ktoré sa tu dajú nájsť pod formuláciou 
"Elektroimpulzný prístroj a podobné zbrane". Pod Art. 61 (4) je skutočne uvedené: "
Ako zbrane sú prípustné pelendrek, elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane, pištoľ, samopal a ručný granát. Zbrane môžu byť na nariadenie ministerstva vnútra určitý čas skúšané v praxi.
ako prostriedky nasadenia“. Mikrovlne zbrane patria k novej generácií policajných zbraní.
 
Niekoľko právd o Dr. Becksteinovi :
- Beckstein klame bavorských poslancov   [ http://www.heise.de/tp/foren/S-Einige-Wahrheiten-ueber-Dr-Beckstein-Er-beluegt-bayerische-Abgeordnete/forum-144850/msg-15642243/read/ ]
- Beckstein necháva obete zločinov v štichu / povoľuje nebezpečné testy zbraní na nevinných ľuďoch [
http://www.heise.de/tp/foren/S-Wahrheiten-ueber-Dr-Beckstein-2-Laesst-Verbrechensopfer-in-Stich-Waffentests/forum-144850/msg-15642417/read/ ] ,
- Becksteinove Siemens-koneksie [
http://www.heise.de/tp/foren/S-Wahrheiten-ueber-Dr-Beckstein-3-Die-Beckstein-Siemens-Connection/forum-144850/msg-15642516/read/ ]
- Becksteinove sfalšované kriminálne štatistiky [ http://www.heise.de/tp/foren/S-Wahrheiten-ueber-Dr-Beckstein-4-Becksteins-gefaelschte-Kriminalstatistik/forum-144850/msg-15644420/read/]
- Becksteinova chladná ruka (prehľad): [
http://www.heise.de/tp/blogs/foren/S-Becksteins-eiskalte-Hand/forum-144934/msg-15652126/read/ ]

 
Som pripravený moje výpovede podložiť a diskutovať aj verejne, napr. v priestoroch univerzity v Erlangene, alebo na verejných podujatiach médií ako Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Zeit, Stern, Welt, FAZ, Heise-Verlag a iné!
Zvlášť dobre sa dajú tieto súvislosti vysvetliť na mv-zločinoch v D-90562 Kalchreuthe/Nemecko (pri Norimberku/Erlangene, kde bol ešte nedávno starosta Becksteinov špeciálny priateľ!

 
P.S.: Niektorým ľuďom sa tento príspevok, ktorý som napísal do diskusie www.mikrowellenterror.de dňa 3.10.08 poobede, zjavne asi nepáči. Po zverejnení bol uskutočnený najväčší útok za posledné mesiace s rádioaktívnym žiarením z bezprostredného okolia nášho domu v Kalchreuthte – bol zmeraný prístrojom a zaznamenaný na video + merací protokol!
 
Kalchreuth 4.10.2008, 13.50 Uhr: znova masívny útok s rádioaktívnym žiarením, zaznamenaný meracím prístrojom - Geigerzähler, merací protokol a video!
 
Kalchreuth 4.10.2008, 17.47 hod. : masívny veľmi nebezpečný útok cielený na dve osoby, vysoko presahujúci 100-násobok normálnej hodnoty rádioaktívneho žiarenia. 
 
Dr. Munzert
Datum: 01. Oktober 2008 12:32
 
 

Kostenlose Website erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang