mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Rady a pomoc pre obete

 

 

 

 

- napriek všetkým ťažkostiam skúšať ostať v kontakte s okolím. (cieľom protivníka je dostať obete z duševnej rovnováhy a izolovať ich)

 

- veľa ľudí z okolia obetí to myslí s obeťou dobre, nedokážu sa však vôbec vžiť do role obete. Ich rady sú potom síce dobre mienené, väčšinou ale veľa nepomôžu. Preto by mali obete dôverovať hlavne sami sebe!

 

- hľadať kontakt s inými postihnutými. Predovšetkým obete, ktoré sú už dlhšie týrané, majú veľa skúseností a informácií, ktoré sa môžu hodiť. Okrem toho pomáha presvedčenie a solidarita medzi obeťami.

 

- zbierať dôkazy a hlásiť tieto zločiny na príslušných úradoch.

Spravidla síce človek neobdrží žiadnu potrebnú pomoc.  Je ale dôležité, aby stále viac ľudí o týchto zločinoch vedelo.

 

/- zo skúsenosti nemajú zločinci napr. radi, byť fotografovaní.

Žiarenie vo vnútorných priestoroch tvorí na fotkách niekedy vedľajší pruh.

 Wilhelm Reich: Die Entdeckung des Orgons II. Der Krebs. Frankfurt/M. 19812, S. 104 f. und: Das Oranur-Experiment (I), Frankfurt/M. 1997, S. 27,

 Sheila Ostrander und Lynn Schroeder: PSI. München 1970, S. 193 ff.

info aj na  www.cheniere.org/books/ferdelance/appendix1a.htm#scalar photography/

 

 

- vzdelávanie sa a zameriavanie sa na podstatu veci  (tech. napr.:  Faradayova klietka, druhy žiarení, dĺžka vlny, tienenie elmag. polí atď.)

 

- udelenie plnej moci na starostlivosť  (opatrovníctvo)

Skúsenosť ukázala, že často je proti obetiam, ktoré sa bránia zahájené konanie na opatrovanie – Betreuungsverfahren. Cieľ je obeť umlčať. Odporúča sa určiť viac osôb, pre prípad zamietnutia.

 

- nemíňať zbytočne peniaze na veci, ktoré nič neprinesú.

 

 - najdôležitejšou zbraňou je informovanie ľudí. ( priateľov, rodinu atd. sa odporúča informovať  na základe dôkazov (merací protokol ...) ináč (informovaním na základe subjektívnych dojmov) sa postihnutá osoba dostáva do stále väčšej izolácie!

 

- ak človek býva v bytovke medzi dvoma bytmi , a je obťažovaný o.i. aj búchaním z bytu nad ním, pomáha: nainštalovať do stredu miestností /medzi podlahu a strop/ kovové podpery - tyče, ktoré dokonale prenášajú búchanie ďalej - do bytu pod ním, takže sa musia dotyční v tomto smere krotiť a robia si reklamu...    (inštalácia tyčí je jednoduchá, finančne nenáročná a zaberie pár minút času...)

    

   

   

[http://www.buergerwelle.de/pdf/rat_und_hilfe_fuer_betroffene.doc]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang