mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Motívy

 

 

 

 

Motívy

 

Mv-zbrane sú používané tajnými službami, políciou, kriminálnikmi a teroristami.

(Die Wellen der Zukunft, Dr. Munzert 2006, Erlangen, Nemecko, Originál textu: http://www.findefux.de/forum/read.php?84,6764,6764#msg-6764)

 

  

Zločiny sú vykonávané obyčajne organizovaným spôsobom. http://www.mikrowellenterror.de/artikel/mwangriffe.htm

 

U obetí mv-zbraní sú nápadne často zastúpené niektoré skupiny obyvateľstva:

  

- kto sa zaoberá s politicky neobľúbenými témami alebo s tabuizovanými skutočnosťami .

 

- ľudia, ktorí sa prehnane angažujú vo veciach životného prostredia sú posudzovaní  ako "nebezpečenstvo pre verejnosť".

- vo veľa prípadoch ide o vlastníkov nehnuteľností,

 

- tí, ktorí si berú ich slobodu pri vykonávaní svojej práce tým, že sú etickí a nepodplatiteľní. Keď títo prídu do rozporu s nejakou šedou eminenciou, potom ich učia "móresom" ožarovaním.

 

 

 

 

 

 

Prirodzene je celé okolie obetí a všetky ich kontaktné osoby stále sledované, pokryté dezinformáciami a ináč manipulované.

Ľudia o ktorých je známe, že sú týraní, sú iba vrchol ľadovca.

 

 

 

 

Pri skúmaní otázky, aké ciele sa sledujú s obrovským materiálnym, finančným a personálnym nasadením,  prídeme pri všetkej opatrnosti k nasledovným hypotézam :

 

1/ E-zbrane sú zbrane budúcnosti. Na ich vývoji sa horúčkovito pracuje. Ich skúšky sú prevádzané aj na bezbranných ľuďoch v reálnom živote. (Téza Dr. Munzert)

 

2/ Obete sa dajú rozdeliť do nasledovných sociálnych skupín:

- starí

- samo žijúci

- ženy

- balastná existencia ( žije z dôchodku, sociálnej podpory, podpory v nezamestnanosti atď.)

- chorí

- politicky "inoportúnni"

- slabí

 

Zdravotné následky ožarovania majú za cieľ: urýchliť  "sociálne zmluvné"  dožitie obetí.

 

Kolaterálne metódy teroru sú určené na rozbitie psychosociálnej a materiálnej existencie obetí.

 

Existuje tu veľká snaha :

- obete dohnať k sebevražde alebo dostať ich na psychiatriu resp. pod stálu starostlivosť a   tým ich umlčať

- obete dohnať do situácie, kedy budú bez bytu a tým vykorenení a odkázaní na pomoc  druhých

  - obete deptať kradnutím spánku

  - pripraviť ich o rozum s cieľom zobrať im právo na sebaurčenie

 

 

 

Kostenlose Website erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang