mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Vyšetrovanie, ohlasy obetí, petície

 

 

 

Príspevok od :   Armin Schmidt / Nemecko

  

So sťažnosťami a petíciami, adresovanými jednotlivým politickým stranám - zástupcom ľudu, v ktorých je žiadané zastaviť mv teror na ľuďoch, sa zaobchádza ako s horúcim železom a sú ďalej posúvané na petičný výbor.

Je zvláštne, keď sa na ne odpovedá: „nemôžeme proti tomu nič robiť“. Jedná sa tu o tak závažné zločiny, že za normálnych okolností požaduje člen petičnej rady od polície okamžité jednanie. (U petície, ktorej obsahom je pokus o vraždu nariadi rada obratom prešetrenie celej záležitosti príslušnými úradmi.)

 

Ako vznikla táto diskrepancia? Kto má toľko moci, aby zariadil mlčanie petičnej rady, ktorá je tu pre potreby občanov, takže aj svedomie, nehovoriac o pocitoch viny jednotlivých členov rady, musí ustúpiť do úzadia.

 

V Nemecku jestvuje rozdelenie moci: legislatíva, exekutíva a jurisdikcia, ktoré majú držať vzájomnou kontrolou  použitie štátnej moci v rovnováhe, a tým chrániť občanov pred svojvoľnými priestupkami štátu. Toto sa úplne vymklo spod kontroly.

 

Ako je ináč možné, že nespočetné listy od mv-obetí  vláde a kancelárovi resp. kancelárke sú zodpovedávané iba formálnymi predtlačami.

 

List - odpoveď spolkového kriminálneho úradu (BKA):

 „ Škodlivé účinky mikrovĺn na ľudský organizmus sú už veľa rokov vedecky podložená skutočnosť. Preto je aj nasadenie mikrovĺn ako zbrane mysliteľné. K tomu existujú aj zodpovedajúce publikácie. Nasadenie mikrovĺn na poškodzovanie tretích je zo strany spolkového kriminálneho úradu pozorne sledované. Ak bude mať  Bundes Kriminal Amt (BKA) k dispozícii zodpovedajúce poznatky, urobí v rámci svojej úlohy ako centrála všetky opatrenia, aby informoval polície jednotlivých spolkových krajín s cieľom odvrátiť škody pre postihnutých.“  Toľko odpoveď na list spolkovej vláde.

 

Zaujímavá je tu veta: „nasadenie  mikrovĺn na poškodenie tretích bude zo strany BKA pozorne sledované“.

 

Keď už je nasadenie  mikrovĺn na poškodenie tretích pozorne sledované, prečo nie je ožarovanie ľudí hneď podchytené?  Je tu zámer vyčkať a najprv pozorovať účinok tohto vysokoenergetického žiarenia na obeť/pokusnú osobu a to aj pri maxime - smrti pokusnej obete? To by znamenalo, že všetky mv obete by boli pokusné osoby vo výskumnom projekte. Horeuvedená výpoveď jedného štátneho sekretára nepripúšťa žiadne iné vysvetlenie. Tu by bol namieste okamžitý zásah a nie nejaké dlhoročné pozorovanie zločincov a ich obetí. Ako je možné, že obete ktoré sú ožarované, nie sú napriek dôkazom brané políciou, justíciou, lekármi v ich núdzi vážne, ale sú považované a diagnostikované za psychopatov a chorých paranoikov ..

 

Ako je možné, že vyšetrovatelia a kriminalisti, ktorí sú presvedčení, že mv zločiny existujú, a podľa svojho svedomia ich aj vyšetrujú, sú po nejakom čase z najvyšších miest z prípadov odvolaní a/alebo z vymyslených dôvodov preradení, poslaní na dovolenku alebo sa stanú nečakane dlhodobo chorí a je im zakázané hovoriť s tlačou.

 

Jedna policajná stránka na internete uverejňuje dlhé správy o mikrovlnom terore. Týmto je nepriamo potvrdené, že tieto zločiny sú polícií známe a sú ňou hodnotené ako realita. V tejto súvislosti sa tu ponúka otázka: Prečo na tejto policajnej stránke popri týchto informáciách nie je žiadna správa o úspešnom vyšetrovaní týchto zločinov alebo o zatknutí a obžalovaní  zločincov . Nie nič takého. Je tu len v chóre ostatných správ spoluspievané. Toto však ukazuje, že úrady o týchto zločinoch vedia, ale pre ich objasnenie nič nepodnikajú.

 

Zdroj:

http://mindcontrol.twoday.net/stories/3738582/

 

 

 

Jedna z mnoha petícií :

 

Petícia adresovaná UNO - zástupcovi pre ľudské práva s cieľom zastaviť tieto aktivity, ktoré sú v rozpore s internacionálnymi normami správania a záväzkami jednotlivých krajín.

 

Neexistuje žiadne fyzické ani mentálne ochorenie, ktoré by vyvolávalo dole uvedené symptómy. Existuje však jedna technológia (elektromagnetické zbrane), ktorá ich môže zapríčiniť. Ľudský organizmus je elektrochemický systém a všetko, čo ovplyvňuje elektrické impulzy nervového systému má vplyv na telesné funkcie a správanie.

 

Radi by sme upozornili na extrémnu kriminalitu a masívne utajovanie týchto strašných zločinov.

 

Symptómy:

 

Poruchy spánku,

postupne umelo vytvorené tumory,

šumenie v ušiach,

nečakané strhávanie sa,

napnutie svalov a bolesti chrbta,

kŕče,

pocity „byť grilovaný“,

svrbenie kože,

smrkanie,

symptómy influencie,

bolesti hlavy,

hmlisté videnie,

srdcové záchvaty,

ožarovanie v oblasti genitálií – sexuálne obťažovanie,

pocity tepla a zimy,

bolesti zubov,

nečakaná strata vedomia,

pomalá smrť v dôsledku karcinogénneho a neurologického smrtiaceho účinku pulzného žiarenia vojenských zbraní,

ako aj ďalšie symptómy.

 

Zdroj :

 

http://mindcontrol.twoday.net/?day=20070510

http://www.omeganews.bravehost.com/group_complaint_to_ban_ki_moon.htm

 

 

 

 

  

  

  

Príspevok od : Jul / Nemecko

 

  

Každý z nás obetí denne verí na /oficiálne/ informovanie verejnosti  o týchto zbraniach a o týraní ľudí s tým spojeným. Všetci spoločne predsa nemôžeme zabudnúť, že keď tieto zbrane vyhrajú, nikto z nás viac nemôže žiť v kľude, je jedno, kde na svete by žil. Ľudia, ktorí určujú osudy ich krajín budú sami, ak sa nenájde ochrana, tými na ktorých sa bude poľovať. Dnes sme ešte pokusné objekty a zomierame  dlhodobo strašným spôsobom. Vyzývam médiá, politikov, ochranné orgány aby konečne pochopili a zamysleli sa. PENIAZE a TÚŽBA PO MOCI začína v spojení s mlčaním a ťažením jednu strašnú novú kapitolu v dejinách nás, ľudí. Dr. Munzertovi a nám - známym i neznámym obetiam, veľa odvahy a sily v hlavách i srdciach. Našim výnimočným čitateľom významný moment pri zamýšľaní sa - aj oni môžu byť raz postihnutí.

Mám rád život.

 

Pozdravujem

Jul

 

http://www.findefux.de/forum/read.php?84,9664,9667#msg-9667

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok z Nemecka

 

 

Je nápadné, že všetci tí, ktorí sú postihnutí - a toto tiež vedia - sú spravidla  "psychiatrizovaní".

Tým sú automaticky označkovaní a nie sú braní verejnosťou, ktorá nie je o mv zbraniach oficiálne vôbec informovaná, vážne. Zároveň utrpí týmto takmer vždy ich kariéra. Toto obyčajne znamená veľké straty na príjme ako aj postupe a  ich vplyve (moci).

 

Všetci ostatní nemôžu/nevedia chápať/rozumieť tomu, čo sa deje ako "sprisahanecké teórie" a sú okrem toho naplno zaneprázdnení svojim (normálnym) životom.

 

http://6499.forendienst.de/58e6248735bb5de0d7b151ddc2a79192/show_messages.php?mid=4461287&lastpost=true

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigene Website, kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang