mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Dôkazy

 

  

Kalchreuth / Nemeckov blízkosti miest Erlangen a Nürnberg sa nachádza miesto, v  ktorom sú mv zločiny výborne zdokumentované uskutočnenými meraniami, odbornými posudkami, dôkazmi, svedeckými výpoveďami atď.. Okrem toho sú tu známi aj samotní zločinci a ich sieť.

 

Začnime najprv odbornými posudkami : Nemenovaný Dipl. Inžinier a expert na vysokofrekvenčné merania zostavil dva posudky (18.3.03 a 23.6.03) o  „výnimočne silných vysokofrekvenčných elektromagnetických poliach“ v dome obetí v Kalchreuthte.

 

Detailným „meraním elektromagnetického žiarenia“ mohol tento Dipl. Inžinier zmerať a zaznamenať  „natoľko silné pulzné vysokofrekvenčné žiarenie“, že toto je podľa neho spojené s „vysokým zdravotným rizikom“ a upozorňuje tu na „reálnu hrozbu ťažkého poškodenia zdravia“!

 

 Tento odborník mohol „vylúčiť zapríčinenie tohoto silného žiarenia bežnými verejnými rádiovými službami (rádio, mobilní operátory, DETC - bezdrôtové telefóny, navigačné vysielačky, radar atď.).“  V tejto súvislosti však hovorí o „výnimočných /osobitných/ zdrojoch žiarenia“, ktoré „sa nachádzajú v bezprostrednom okolí domu“. Ďalej vysvetľuje, že „tieto zdroje sú prevádzkované tak, že vyrábajú elektromagnetické žiarenie rôznych výkonov a frekvenčných charakteristík“.

 

V jednej správe „ožarovanie ľudí mikrovlnými zbraňami“ (30.6.2003) v súvislosti s mestom Kalchreuth, sa vyjadruje tento odborník ešte jednoznačnejšie. Vyslovene hovorí o „obsluhovačoch zbraní“  a na základe technicky-meracieho šetrenia a systematického pozorovania zisťuje existenciu intenzívneho elektromagnetického ožarovania obetí v rozsahu mikrovlného žiarenia:

 

„1. Relatívne široko rozptýlené žiarenie  pozoruhodnej výkonovej hustoty nie iba vo vzťahu k výkonovým špičkám ale tiež k strednému výkonu. Zdroj žiarenia môže byť nainštalovaný iba v okolitých domoch.“

 

„2. Ostro viazané žiarenie (úzky lúč),  ktoré je možné namieriť aj na malý cieľ v priestore (úzko priestorovo ohraničený cieľ...)

Lúč je pohybovaný na cieľ, ak tento mení svoje miesto.“

 

Znalec zistil, „že meranie je zo strany obsluhy zbraní presne pozorované a že obsluha zdroja  sa to snaží využiť na marenie merania.“

Diplomovaný Inžinier ďalej zdôrazňuje, že „ sa podniká všetko,  aby sa znemožnilo meraním dokázať nasadenie lúčových zbraní.“

Predovšetkým vďaka trvalému zaznamenávaniu /meraných veličín/ a iným opatreniam sa podarilo toto zvlášť intenzívne vysokofrekvenčné žiarenie napriek všetkému zaznamenať.

 

V ďalšom  podrobnom stanovisku (20.8.2003), ktoré bolo vyžiadané od nášho znalca súdom  v Erlangene, potvrdzuje tento ešte raz výsledky meraní a obsahy z jeho oboch posudkov a jeho predošlej správy „ožarovanie občanov mikrovlnami“. Stručne a s určitosťou znalec konštatuje: Merania v dome obetí poskytujú „silné dôkazy na existenciu v susedstve sa nachádzajúceho zdroja pulzného elektromagnetického žiarenia, ktorý je podľa  všetkého cielene a zámerne zapínaný a vypínaný.“

 

Dr. Munzert

Erlangen

Nemecko

http://www.findefux.de/forum/read.php?84,9374,9374#msg-9374

Gratis Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang