mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Zločiny s mikrovlnými zbraňami
 Zločiny s mikrovlnými zbraňami
Elektromagnetické týranie zo vzdialenosti
 
 

Pretože nasledovné informácie a vysvetľovania, ktoré sú aj slovenskou realitou, asi vyvolajú u mnohých nič netušiacich občanov počudovanie, údiv a pochybnosti, sú tieto podložené v stati - Vlny budúcnosti  http://www.mikrovlna.wg.am/vlny_buducnosti.html

citovaním z : 

- odborných kníh uznávaných expertov ( Beason 2005, Giri 2004, Hambling 2005, z toho výťah v Munzert 2005)

- zväzkami renomovaného Frauenhoferovho Inštitútu,

- vedeckých a technických časopisov (New Scientist a IEEE Spectrum)

- relevantných príspevkov známych médií (o.i. Spiegel, Focus-online, Telepolis, Welt, Financial Times D)

 Zároveň boli tieto informácie už odvysielané aj na nemeckom TV-programe ARD - viď. stať : Bolo už zverejnené v TV : http://www.mikrovlna.wg.am/bolo_u___zverejnen___v_tv.html )  /

 

     
Už dlhšiu dobu sú v Európe ľudia tajne a opovrhujúcim spôsobom mučení v ich bytoch  a domoch cez steny pulzným elektromagnetickým žiarením.
(Neue Technologie und Kriminalität - Aktuelle Erkenntnisse und Quellen, Dr. Reinhard Munzert, Erlangen).
 
 
Zločiny s mikrovlnami sú organizované a plánované na dlhší čas.
 
Najnovšia elektronika a vysoko vyvinutá mikrovlná technológia ponúka veľa možností na jej zneužitie. Nič netušiaci ľudia sú cielene odpočúvaní, sledovaní (Surveillance), prenasledovaní, lokalizovaní a za účelom ich poškodzovania ožarovaní.
  
(Mikrovlné zbrane - Directed Energy Weapons / Radio Frequency Weapons -  sú HighTech- zbrane, ktoré zraňujú, ničia a zabíjajú elektrickou energiou.   

Na jednej strane sú to Anti-Electronics-Weapons /je možné nimi vyradiť z činnosti elektroniku rôzneho druhu - počítače, elektronika dopravných prostriedkov atď/, môžu byť ale  namierené aj proti ľuďom Anti-Personnel-Weapons. Úplne najprimitívnejšiu variantu tohto druhu predstavuje prerobená mikrovlná rúra "z kuchyne". Najdôležitejší diel je tu zariadenie na výrobu mikrovĺn - magnetron. Popri magnetrone sa používajú ešte mikrovlné generátory resp. mikrovlné vysielače.

zdroj: http://www.mikrowellenterror.de/einfuehrung.htm ).

 

 

 Stretávajú sa tu navzájom motívy rôznych skupín napr.:

 

- E-zbrane sú zbrane budúcnosti. Na ich vývoji sa horúčkovito pracuje. Ich skúšky sú prevádzané aj na bezbranných ľuďoch v reálnom živote - "čierne projekty". (Téza Dr. Munzert)

(napr.: Bavorský policajný zákon 2006 - Art. 61 hovorí: "Ako zbrane sú prípustné pelendrek, elektroimpulzný prístroj a porovnateľné zbrane, pištoľ, samopal a ručný granát. Zbrane môžu byť na nariadenie ministerstva vnútra určitý čas skúšané v praxi".
Existujú silné indície, že skúšanie mv-zbraní sa už dlhé roky uskutočňuje na nedobrovoľných občiankach a občanoch. /vgl. Munzert 2006/ ) .
 

- zámer zbaviť sa jedného nepríjemného suseda (ktorý sa napríklad sťažoval na opakované rušenie nočného kľudu)

- vyradenie neželanej konkurencie

- motívy perverzákov, ktorí majú zábavu v týraní iných ľudí

- ožarovať ľudí s motiváciou ľahkého zárobku peňazí

 
 ďalej  viď. motívy
  
Mučiace metódy sú rozmanité a zapríčiňujú rôzne fenomény: jemné pichanie (ihla), strašné ostré pichanie (nôž, pichliač), ohriatie jednotlivých častí tela, ktoré vytvára pocit byť grilovaný, vibrovanie a trhanie, ako by sa človek dostal do obvodu elektrického prúdu, bolesti rôznej intenzity na rôznych častiach tela atď.. Nápadné je aj perverzne sadistické správanie tyranov, ktorí ich obete ožarujú prednostne do genitálií. Beštiálna chladnokrvnosť, s ktorou sú prevádzané tieto zločiny je pre normálnych ľudí, ktorí vôbec nechápu čo sa s nimi deje, a prečo sú práve oni takým spôsobom týraní, sotva pochopiteľná.
 
Následky ožarovania sú o.i. závislé od:
Intenzity (elektrická sila poľa resp. prúdová hustota)/nosná frekvencia / modulácia / viazanie lúča / odstup miesto žiarenia - obeť / interferencia viacerých vysielačov.
Kto sa vyzná v týchto parametroch, môže ľudí zo vzdialenosti neviditeľne, tajne, cielene a ťažko dokázateľne:
ochromiť / manipulovať / týrať / urobiť chorými / dohnať k sebevražde / a/alebo zabiť.
 
/doplňujúci text v tejto zátvorke nie je časťou originálneho textu ale súčasťou textu od Dr. Munzerta http://www.mikrowellenterror.de/artikel/mwangriffe.htm:         
U obetí sa obzvlášť často vyskytujú tumory, kožné-, očné-, obličkové choroby a choroby štítnej žľazy, srdcové choroby, choroby krvného obehu, navreté uzliny ako aj obzvlášť často strašné bolesti hlavy a semenníkov.
Z prvých osem osôb, ktoré založili v roku 2001 záujmovú spoločnosť obetí mv-zbraní zomrela medzičasom jedna žena na veľmi rýchlo rastúci tumor v podbruší, inej žene musel byť operatívne odstránený rýchlo rastúci tumor tiež v podbruší rozmerov päste, u jednej mužskej obete bol zistený predstupeň rakoviny semenníkov a extrémne zlé hodnoty hormónov, u ďalšieho muža boli zistené dve hrče na štítnej žľaze ako aj tiež zlé hodnoty hormónov, u jeho ženy značné zmeny na koži. U jednej ďalšej ešte mladej obete sa vyskytli kožné zmeny a zmeny spojného tkaniva (príslušné lekárske a klinické podklady sú k dispozícií).
K tomuto sa dá ešte poznamenať nasledovné: Choroby sa vyskytli až potom ako začalo ožarovanie a z toho dôvodu boli obeťami vznesené žaloby. Nie je to teda tak, že osoby ochoreli a potom by boli bývali tvrdili, že boli ožarované./
 
 Kto vlastní tieto prístroje/zbrane, disponuje neuveriteľným prostriedkom moci a strašným ničivým potenciálom a pred trestno právnym stíhaním sa môže cítiť absolútne isto.
     
 Mv-zbrane sú produkované, ďalej vyvíjané a predávané o.i. aj koncernmi RHEIN METALL a DIEHL.
                                                          
                                              
 

 
                                                
 
 
                                                                         
  
(Mv-zbrane vo väčšom  vyzerájú aj takto:    http://www.youtube.com/watch?v=qr3qJ0racd0 )               
 
So zodpovedajúcim KnowHow je možné diskrétne likvidovať nie iba jednu osobu v rodine, ale túto technológiu je možné nasadiť aj celoplošne a tým docieliť nepredstaviteľné následky.
Už 10 rokov pozorujeme pribúdajúcu presnosť tejto techniky a tohto postupu. Mučenie môže byť prevádzané zo stále väčších vzdialeností a so stále transportnejšími prístrojmi aj pri použití inteligentných anténových systémov.
Ožarovania sú diferencovanejšie a špecifikovanejšie.
                       
                      
 

 
 
  
 
  
  
Bezprostredný sused, ktorý týra s prerobenou mv-rúrou predstavuje iba primitívnu variantu ďaleko komplexnejšieho a nanajvýš šikovne maskovaného nasadenia mv-zbraní.
 
 
 

 

  
Jedná sa tu pritom o jeden zákerne vyšpekulovaný postup, pri ktorom je obeť na jednej strane napádaná ožarovaním a na strane druhej je prostredníctvom iných zločinov systematicky oslabovaná, poškodzovaná, zastrašovaná, a izolovaná.
 
Už len popisovanie neznámych a nepredstaviteľných mv-zločinov obeťami sa zdajú priamo nezainteresovaným nedôveryhodné.
 
K tomu ešte pôsobia doprovodné zločiny nezmyselne a absurdne:
- vlúpanie bez akýchkoľvek stôp 
- rušenie komunikačných prostriedkov (telefón ,PC , Fax...)
- kampane na ničenie povesti
- teror hlukom (búchanie, rušenie kľudu v bytoch...)
- teror v doprave atď..
- ak majú páchatelia  stanovisko v okolitých objektoch /domoch, chatách, priľahlých budovách ... / veľmi radi na seba  upozorňujú napr. v nočných hodinách rosvecovaním a zhasínaním izbového osvetlenia, obete  tým  majú byť o.i. upozorňované, že sú pod neustálou "kontrolou"... 
 
Táto dvojitá stratégia (stratégia rozkladu) zosilí týmto pochybnosť na zdravom úsudku obete. Cez takéto predstieranie trestných činov a iných perfídnych deliktov je sledovaná výmena úloh zločinec - obeť. Celkovo je namierená táto stratégia na to, aby sa vzbudil dojem, že je všetko len problém dotyčnej osoby a niečo s dotyčnou osobou nie je v poriadku. Tieto trestné činy sa dajú objasniť aj s celkom obyčajnými situáciami z každodenného života ("plausible deniability") tak, ako by si obeť tieto "strašné" útoky a prenasledovanie len namýšľala. Týmto má byť domnele odpútaná len pozornosť od vlastnej závažnosti zločinu - ožarovania mikrovlnami.
Obeť vyzerá nedôveryhodne, zdravotne chátra, nevládze pravidelne pracovať - všetko sa javí akoby podliehala prirodzenému celkovému rozkladu.
Zločin má byť individualizovaný - stratégia, ktorá doposiaľ bohužiaľ vychádza.
 
 
Tento nápadne ŚTANDARTIZOVANÝ POSTUP HighTech kriminality je nám známy z veľa prípadov:
 
Vybraná obeť je spravidla terorizovaná - ožarovaná mv-zbraňami najprv zo susedných bytov a zaparkovaných áut.
("Tzv. Elektro-zbrane sú označované v odborných kruhoch ako revolúcia v zbrojnej technológii, lebo fyzikálne hranice ako múry nepredstavujú pre tieto žiadne hranice" (Hegmann 2003)).
 
Žiarenie sa dá koncentrovať podobne ako svetelný lúč obyčajnej baterky a cielene smerovať na jednotlivé osoby. Prostredníctvom mikrovlného radaru je možné vidieť tieto osoby - ciele cez steny - áno, to je technicky možné.
(Sledovanie osôb cez steny - Through the wall imaging technique. Sledovať cez steny - "They know Where you Are" - oni vedia kde si - toto nie je posolstvo nejakého žurnálu pre paranoikov, ale titul jedného dôležitého článku renomovaného technického odborného časopisu IEEE Spectrum. Centrálna výpoveď tohoto znela už v roku 2003 :" New technologies can pinpoint your location at any time and place" (Warrior, Mc Henry Mc Gee, 2003). Prostredníctvom mv-radaru je človek schopný vidieť osoby taktiež cez steny!)
   
  
 
 
 
 

                                                                                                    Optical Image               MM Wave Image   /radar/
     
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 (zdroj obr.: www.mikrowellenterror.de)
  
 
 
 
Pri tomto je angažovaných stále viac a viac susedov obete (podľa toho, kde sa obeť nachádza a ako často sa pokúša pred terorom uniknúť) resp. sú nasadzovaní špeciálne školení ľudia - ktorí ožarovanie vykonávajú.
                   
/doplňujúci text v tejto zátvorke nie je časťou originálneho textu ale  súčasťou stránky: www.mikrowellenterror.de
Platené kriminálne ožarovanie susedmi.
Čím viac susedov spolupracuje, tým lepšie pre zločincov. Vo väčšine prípadov sa volí nasledovný postup: Je odštartovaná kampaň - " smrť povesti - Rufmordkampagne ", v ktorej je tá resp. tie obete vykresľované ako ťažkí zločinci, zneužívači detí alebo nepriatelia štátu atd´.. To znamená ešte mu/jej nemôžeme nič dokázať, teda ho/ju potrebujeme držať pod kontrolou a k tomu potrebujeme vašu spoluprácu. Prirodzene je všetko voľne vymyslené a celé je to tak absurdné, že sa človek čuduje, prečo susedia spolupracujú. A to prebieha takto: Susedom je garantované, že polícia ani prokuratúra nebude proti nim postupovať, ani ich vyšetrovať, ešte nikdy sa nestalo, žeby niečo vyšlo najavo. Ožarovaný sused vôbec nerozumie čo sa deje. A v prípade, že predsa niečo spozoruje, dostane sa na psychiatriu, o to sa postaráme. Ak budete spolupracovať nebudete škodovať, budete odškodnení. Také niečo spôsobí u niektorých ľudí pokles zmyslu pre spravodlivosť na nulu a zároveň extrémny nárast kriminálnej energie.
Zdroj: www.findefux.de/forum/read.php4?f=84&i=3074&t=2767 )/
      
   Mimo vlastného bytu sa človek môže ešte zotaviť. Obeť sa skúša teroru vyhýbať, opúšťa byt ale je všade lokalizovaná a stále ďalej ožarovaná. Ani v hoteloch ani u priateľov človek nie je v bezpečí.  Pre obeť neexistujú žiadne únikové miesta. Tento postup je nám známy z tuctov prípadov.
 Týmto majú byť dosiahnuté tri veci: obete majú byť naďalej vystavené žiareniu, majú sa cítiť ako bez šancí a vnútorne rezignovať a u „nie-obetí" majú vzbudiť dojem že sú šialení a namýšľajú si, že ich niekto prenasleduje.
 Pre okolie obete (rodina, priatelia atď.) nie je rozpoznateľný žiaden zločin. Človek nevidí ani tyranov, ani mučiace nástroje, ani škodlivé mikrovlny ani ich následky. Všetko čo obete popisujú vyznieva ako fantastické mozgové blúznenie alebo namýšľanie si Science - Fiction scenárov. Domnele sú zábrany zločincov práve preto tak malé, lebo tieto zločiny môžu byť prevádzané zo vzdialenosti, neviditeľne - skryto, väčšinou bez zanechania stôp. Ľudí je možné brutálne tyranizovať - zabíjať, bez toho že by mohlo byť niečo dokázané. Domnievame sa, že existujú prísne organizované vzťahy OBJEDNÁVAČ - VYKONÁVATEĽ, pri ktorých sú zadávané dielčie úlohy-objednávky na "spolupracovníkov" - spoluzločincov rôznych vekových skupín od mladistvých až po dôchodcov.
 
  Jednohlasne informujú všetky obete o tom, že susedné byty z ktorých sú týraní, nikdy nie sú nechané prázdne.
        
 

Mv-zbrane sú "používané" tajnými službami, políciou, kriminálnikmi a teroristami.

(Die Wellen der Zukunft, Dr. Munzert 2006, Erlangen, Nemecko, Originál textu: http://www.findefux.de/forum/read.php?84,6764,6764#msg-6764)

V tejto súvislosti je zaujímavé si pozrieť aj:  http://www.mikrovlna.wg.am/fikt__vne_s_tvrd__mi_faktami____.html

                                                         
Obete združené v Nemecku v jednej spoločnej záujmovej skupine podnikli už veľmi veľa, aby upozornili úrady na tieto strašné zločiny. Napriek tomu sa stretávajú stále z tou istou odozvou - nezáujmu kvôli ich nedôverihodnosti a neviditeľnosti týchto útokov a ťažkej dokázateľnosti.
 
Obete nie sú žiadni fyzici alebo experti. Hoci u niektorých obetí sú k dispozícií odborné meracie protokoly o parametroch žiarenia, je iba málo prípadov, kde sa vyšetruje.
 
Obete sa obracajú na úrady a apelujú na ľudské práva. Úrady zastupujú práva ľudí na život, zdravie a slobodu! Predsa nemôže byť v záujme úradov stavať nedotknuteľnosť bytu zločincov   (v ktorých sa nachádzajú a sú používané kriminálnym spôsobom mv-zariadenia) nad ochranu pred týraním! Obete si zvolili právnu cestu a mali by byť podľa toho vypočuté a chránené!
Je predsa nápadné, že tak veľa obetí potvrdzuje to isté! Dôkazy môžu predsa stáť až na konci hĺbkového vyšetrovania a nie byť žiadané ako predpoklad pre jeho začatie!
 
 
 
 
Záujmová skupina obetí mv-zbraní
Dopis – Merkblat (pdf)
Apríl 2004, Nemecko
 (verzia 2004-2008)
 
Originál textu v jeho celkovej dĺžke:
www.mikrowellenterror.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozn.:

Cieľom tejto stránky nie je ľudí vystrašiť ale ich informovať, pretože posledná kontrolná inštancia v jednej demokracií je verejnosť.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigene Website kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang